14 października 2021
Michał Hajdukiewicz
Udostępnij

Wycieczka z okazji Dnia Seniora z ŚOK

Wycieczka do odnowionej Panoramy Racławickiej we Wrocławiu

Z okazji nadchodzącego Dnia Osób Starszych Ślężański Ośrodek Kultury zaprasza Seniorów do udziału w bezpłatnej wycieczce do zmodernizowanej w 2021 roku Panoramy Racławickiej.

ZAPISY: 27 IX – 8 X 2021 TYLKO indywidualne
71-715 16 25, sekretariat@rcks.p, ŚOK ul. F. Chopina 25 (8.00-15.00)
Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

WYJAZD: 14.10.2021, godz.: 10.00
Zbiórka: parking ŚOK/RCKS, ul. F Chopina 25, godz. 9.30

UWAGA! Uczestnikiem wycieczki mogą być tylko osoby, które legitymują się statusem emeryta lub rencisty lub ukończonym 65 rokiem życia. Wejście do Panoramy za potwierdzeniem legitymacji.

UWAGA! Brak wolnych miejsc. Lista wyjazdowa zamknięta.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.