10 kwietnia 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Wycieczka do Hydropolis w ramach projektu „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację”

Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. uczniowie uczęszczający na zajęcia matematyki, w ramach projektu „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację”, uczestniczyli w wycieczce do Hydropolis we Wrocławiu. Uczniowie mieli możliwość wykorzystania metody bezpośredniego poznawania problemów badanych na zajęciach w klasach. Zajęcia wyjazdowe były doskonałą formą przyswojenia materiału, skorzystania z różnych interesujących źródeł wiedzy, stworzenia warunków do konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką, pogłębienia motywacji samokształceniowej uczestników. Wzbogacone funkcje poznawcze i zastosowanie praktycznej nauki, dzięki atrakcyjnej formie przekazu, wpłynęły na zwiększenie kompetencji kluczowych.

Link do galerii zdjęć SP w Rogowie Sobóckim:
http://www.sprogow.sobotka.pl/rok-szkolny-2018-19/nggallery/rok-szkolny-2018-2019/Hydropolis/page/1