16 lipca 2020
UMiG Sobótka
Udostępnij

Wybory sołtysa w Sulistrowiczkach

W związku z rezygnacją Pana Marka Juraszka z funkcji sołtysa miejscowości Sulistrowiczki, 15 lipca 2020 r. odbyły się wybory nowego sołtysa. Na zebranie i wybory licznie przybyli mieszkańcy tej miejscowości. Spośród trzech zgłoszonych kandydatów wyłoniono nowego sołtysa – Panią Marcelę Hryniak-Bereżnicką.

Panu Markowi Juraszkowi, pełniącemu funkcję Sołtysa Sulistrowiczek od 2007 roku, składamy podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania służbę na rzecz społeczności lokalnej w gminie, poświęcenie w realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój sołectwa oraz troskę o dobro mieszkańców.

Pani Marceli Hryniak-Bereżnickiej – nowej Sołtys Sulistrowiczek – życzymy wytrwałości i sukcesów w pełnieniu tej społecznej misji, satysfakcji z podejmowanych działań, realizacji zaplanowanych przedsięwzięć oraz dobrej współpracy z mieszkańcami i samorządem Miasta i Gminy Sobótka.