18 września 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 – SERWIS INFORMACYJNY

Zachęcamy do korzystania z serwisu wybory2018.pkw.gov.pl, gdzie można znaleźć najważniejsze informacje na temat nadchodzących wyborów samorządowych.

Na stronie można zapoznać się z poświęconymi wyborom samorządowym aktami prawnymi, w tym uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej, a także z danymi statystycznymi, zarejestrowanymi komitetami wyborczymi, kandydatami na radnych rady gminy, radnych rady powiatu, radnych sejmiku województwa, radnych rad dzielnic m. st. Warszawy i wreszcie wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast (dane te są w w/w serwisie aktualizowane na bieżąco).

Na w/w stronie dostępny jest także kalendarz wyborczy.