5 kwietnia 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Wybory samorządów osiedlowych

Sołectwa, dzielnice i osiedla stanowią jednostki pomocnicze gminy. Posiadają one własne organy uchwałodawcze i wykonawcze. Na początku bieżącego roku mieszkańcy okolicznych miejscowości wybrali przedstawicieli swoich sołectw. W dniach 2-3 kwietnia 2019 r. odbyły się ostatnie wybory do jednostek pomocniczych Gminy Sobótka – Samorządów Osiedlowych. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały wybrane Komisje Skrutacyjne.

W wyniku tajnego głosowania mieszkańców wybrano przedstawicieli Zarządów Osiedlowych. Przewodniczącym Zarządu Osiedlowego nr 1 w Sobótce został Pan Artur Marchlewski, a jego zastępcą Pani Stanisława Grabek. W skład Zarządu weszli Członkowie: Pani Marta Igras, Pan Jan Bębenek, Pani Barbara Sujka, Pani Danuta Stroka.

Przewodniczącym Zarządu Osiedlowego nr 2 w Sobótce Zachodniej został Pan Leszek Marczyński, natomiast jego zastępcą Pan Krzysztof Niemiec. W skład Zarządu weszli Członkowie: Pan Jacek Soboń, Pani Krystyna Budzyło, Pan Włodzimierz Stroiński, Pani Lucyna Młocek, Pan Marian Rogosz.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym do pełnienia w/w funkcji i życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji zadań, które pozytywnie wpłyną na życie lokalnej społeczności.