12 marca 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Współpraca Sobótki z Kątami Wrocławskimi

11 marca 2019 r. w sali narad i ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosław Jarosz, Zastępca Burmistrza Kątów Wrocławskich Katarzyna Łapińska – Szymańska oraz przedstawiciele Rad Miejskich w Sobótce i Kątach Wrocławskich. Podczas rozmów strony wyraziły wzajemną chęć rozwijania współpracy łączącej nasze gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie kultury i sportu. Mamy nadzieję, że dzięki budowaniu partnerskich relacji będziemy wzajemnie mogli poznać i wspierać nasze małe ojczyzny.

Anita Kruczykowska