11 lipca 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Gmina Sobótka odnawia kontakty z zagranicznymi miastami partnerskimi. W dniach 30.05-03.06.2019 r. na zaproszenie naszych przyjaciół z Francji, delegacja gminna w składzie Burmistrz MiG – Mirosław Jarosz, Zastępca Burmistrza – Ewa Fiedler-Łeńska, Przewodnicząca Rady Miejskiej – Hanna Piwowarska oraz Skarbnik – Magdalena Sączawa-Szwedowska, uczestniczyła w Tradycyjnym Festiwalu w mieście partnerskim Gauchy. W wydarzeniu wzięli udział także nasi przyjaciele z partnerskiego miasta Berga w Niemczech.
Burmistrz Mirosław Jarosz oraz Burmistrz Jean-Marc Weber uroczyście odnowili postanowienia porozumienia zawartego w 2004 r. przez ówczesnych włodarzy naszych miast. Wierzymy, że dzięki utrzymywaniu i pielęgnowaniu łączącej nas więzi przyjaźni, będziemy mogli rozwijać europejskie braterstwo.
W dniach 12-13.07. 2019 r. delegacja władz gminy Sobótka weźmie udział w uroczystościach upamiętniających 76 rocznicę zagłady wsi Czeski Malin na Wołyniu, które odbędą się w mieście Nový Malín w Czechach. Jak się okazuje łączy nas wspólna, tragiczna historia tamtych czasów. Co roku w miejscowości Świątniki odbywają się tzw. „Spotkania Kresowe” podczas których nawiązała się nic porozumienia i przyjaźni pomiędzy mieszkańcami naszych miast. Dzięki tym spotkaniom pamięć o tych trudnych czasach wciąż pozostaje żywa. Mając nadzieję na kontynuację wyżej wymienionych relacji, podczas wizyty polskiej delegacji w Czechach zostanie podpisane porozumienie dotyczące zawarcia partnerstwa między Miastem i Gminą Sobótka a Gminą Nový Malín . Wierzymy, że dzięki rozwijaniu współpracy powstanie wiele nowych inicjatyw i pomysłów, które będą służyć mieszkańcom naszych gmin, a także nie pozwolą zapomnieć o wspólnej historii.