1 lipca 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

26 czerwca 2020 r. w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Sobótce, podczas której Burmistrz Mirosław Jarosz przedstawił obecnym “Raport o stanie gminy” za 2019 r. W wyniku przeprowadzonej debaty nad raportem, Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019, sprawozdaniem finansowym, Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, informacją o stanie gminy oraz opinią Komisji Rewizyjnej, Radni również jednogłośnie, udzielili Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Transmisja z XIX sesji Rady Miejskiej w Sobótce: