5 grudnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Wniosek o utworzenie Muzeum Sportu Ślężańskiego

Każdy może włączyć się w działanie. Zbieranie głosów poparcia trwa.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem popartym podpisami znanych sportowców i działaczy sportowych naszej Gminy.

W przypadku woli poparcia inicjatywy, uzyskania bliższych o niej informacji lub przekazania materiałów archiwalnych, pamiątek historycznych prosimy o kontakt z Dyrektorem ŚOKSiR, panem Wiesławem Drozdowskim:

dyrektor@soksir.sobotka.pl

lub tel.: 508-109-525

mss3

mss1 mss2