13 marca 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Wizyta na budowie Centrum Kultury w Sobótce [FILM]

Razem z burmistrzem Sobótki Stanisławem Dobrowolskim oraz kierownikiem Referatu Planowania, Rozwoju i Inwestycji Andrzejem Szawanem sprawdzaliśmy postęp prac w remoncie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce.

FILM Z WIZYTY W CENTRUM KULTURY:

Prace remontowe przebiegają według harmonogramu, a ich zakończenie planowane jest pod koniec marca br.

Przypomnijmy, obecny etap remontu jest efektem dofinansowania w kwocie ponad 3 mln zł., które gmina Sobótka pozyskała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe. Projekt uzyskał dofinansowanie we wnioskowanej kwocie i został najwyżej oceniony spośród wszystkich złożonych wniosków w konkursie.