28 października 2019
UMiG Sobótka
Udostępnij

WIBE Sp. z o. o. wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sobótce poszukuje 15 osób, które są chętne do wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia komputerowego

Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE Sp . z o. o we Wrocławiu, ul. A. Ostrowskiego 30 przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sobótce poszukuje 15 osób, które są chętne do wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia komputerowego ECDL Profile, tj. Projekt pn „Szkoła kompetencji językowych i komputerowych”.
Szkolenie obejmuje 152 godziny lekcyjne praktycznej nauki na laptopach. Szkolenie obejmuje: 6 modułów, tj.:

 • Podstawy pracy z komputerem
 • Podstawy pracy w sieci
 • Przetwarzanie tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne
 • IT Security ( Bezpieczeństwo)
 • Rozwiązywanie problemów. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce, ul. Strzelców 2/1, 55-050 Sobótka. Wymagana liczba uczestników, aby szkolenie odbyło się to 15 osób.
  W szkoleniach mogą wziąć udział:
  • Osoby o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie max. Średnie) w wieku od 25-49 lat,
  • Osoby, które ukończyły 50 rok życia bez względu na kwalifikacje,
  • Osoby zarówno pracujące, bezrobotne jak i przebywające na rencie/emeryturze. Zapisy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce, ul. Strzelców 2/1, 55-050 Sobótka od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00 do dnia 05 listopada 2019 roku.

Projekt pn. „Szkoła kompetencji językowych i komputerowych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10. Edukacja., Działanie 10.3. Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie., Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.