16 lipca 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

WAPNOWANIE: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w „Programie dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć polegających na regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Formularz wniosku pobrany ze strony internetowej www.wfosigw.wroclaw.pl należy złożyć do Sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej we Wrocławiu, Pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław.
Więcej informacji pod adresem: https://wfosigw.wroclaw.pl/.