22 lipca 2020
UMiG Sobótka
Udostępnij

Wakacyjne posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich

We wtorek 21 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich pod przewodnictwem Pani Danuty Szczęch-Drozd. Po wizytacji w remizach strażackich w Księginicach Małych i Rogowie Sobóckim członkowie komisji spotkali się w Sali nr 11 urzędu, aby zająć się sprawami bieżącymi, dotyczącymi m.in. wyboru nowego sołtysa miejscowości Sulistrowiczki, zmian w statutach sołectw, dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sprawami mieszkaniowymi. Na spotkaniu zaprezentowano też propozycję rozwiązań problemu publicznego transportu w gminie Sobótka od września 2020 roku.