23 lipca 2020
UMiG Sobótka
Udostępnij

Wakacyjne posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa

W dniu 22 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa, któremu przewodniczyła Pani Edyta Hajdamowicz. Na spotkaniu podjęty został temat struktury zatrudnienia w placówkach oświatowych na podstawie aktualnych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021, rozwiązań dotyczących taniego publicznego transportu na terenie gminy Sobótka, planów inwestycyjnych w gminie oraz pozyskiwanych na nie środków. Komisja przedyskutowała i zaopiniowała również przedstawione projekty uchwał, dotyczących m.in.: zmian budżetu na 2020 rok, Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2024, zmiany uchwały z 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka”.