1 lipca 2019
Michał Hajdukiewicz
Udostępnij

Wakacje w mieście 2019

Wakacje z ŚOKSiR. Warsztaty tematyczne, wyjazdy, zajęcia sportowe, zajęcia dodatkowe z wokalistyki i artystyczne, z nauki gry na instrumentach, Akademia Prawa dla Seniora.