16 lutego 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

750 rodzin korzysta w Sobótce z programu 500+

O realizacji programu 500+ w Sobótce rozmawiamy z Katarzyną Dwornik, dyrektor gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ile rodzin aktualnie korzysta w gminie Sobótka z programu 500+?

Aktualnie z tej formy wsparcia korzysta 750 rodzin (dane ze stycznia 2018 rok).

Średnia miesięczna kwota wypłat to około 542 tysiące złotych, to średnio około 1080 osób uprawnionych (dzieci).

Zauważa się niewielki wzrost nowo urodzonych dzieci, jednak należy też zaznaczyć, że z pobierania świadczenia odpadają dzieci, które ukończyły 18-sty rok życia, więc poziom się wyrównuje.

Jaka jest najwyższa przyznana kwota świadczenia? 

Obecnie największym wypłacanym świadczeniem jest kwota  2,5 tysięcy złotych ( 5-cioro dzieci ), 9 rodzin otrzymuje kwotę po 2,0 tysiące złotych (4 dzieci). 

Czy środki docierają do rodzin na czas?

Środki na wypłatę Świadczenia wychowawczego 500+ wydawane są systematycznie. W pierwszych miesiącach nowego okresu zasiłkowego, tj. październik, listopad, grudzień 2017 roku wypłaty odbywały się 2, 3 razy w miesiącu, aby jak największa liczba osób otrzymała świadczenie.

Obecnie wypłata świadczenia odbywa się 21 każdego miesiąca.

Środki otrzymujemy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotację na zadania zlecone. Środki te są zabezpieczone w budżecie.

Czy wg Pani 500+ znacząco ograniczyło poziom ubóstwa wśród rodzin naszej gminy? W skali kraju mówi się o tym  dość dużo…

Uważam, że nie do końca ograniczyło to poziom ubóstwa, jednak faktycznie można zauważyć, że mniej rodzin z dziećmi  korzysta z systemu pomocy finansowej Ośrodka, gdyż jak sami twierdzą, są w stanie pokrywać już część swoich wydatków. Jednak coraz więcej rodzin korzysta z tzw. pracy socjalnej (różnorodne problemy rodzinne, opiekuńczo-wychowawcze),  jak i z porad prawnika, psychologa, pedagoga, którzy przyjmują nieodpłatnie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobótce.

Na jakie cele rodziny przeznaczają środki z 500+?

Rodziny przeznaczają środki na wydatki związane z dziećmi i ich potrzebami.

Coraz mniej zauważalnym problemem jest nieodpowiedni ubiór dzieci, brak zabawek, przyborów szkolnych. Dzieci częściej wyjeżdżają na wycieczki szkolne.

Rodziny korzystają również z ulg, które daje im Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, również wydawana w naszym Ośrodku. Karta ta jest skierowana do rodzin z co najmniej trójką dzieci. 

Czy rodzice pobierający to świadczenie „radzą sobie” z jego wydawaniem? Dość powszechne były obawy, że pieniądze wydawane będą na inne cele…

Powiem szczerze, że też byłam pewna obaw jeszcze za nim program wszedł w życie.  Jednak do tej pory mieliśmy tylko jeden przypadek, gdzie zamieniliśmy wypłatę środków finansowych na środki rzeczowe. Reagujemy na każde monity ze środowiska i sprawdzamy wydatkowanie środków. 

 A czy obecnie w naszej gminie są rodziny, które pobierają 500+ w formie rzeczowej? 

Obecnie żadna z rodzin nie pobiera świadczenia w formie rzeczowej. W roku ubiegłym tylko 1 rodzina pobierała takie świadczenie.

Czy zdarzają się jakieś nadużycia związane z pobieraniem świadczenia?

Do tej pory nie zauważyliśmy nadużyć, jednak zdarzają się przypadki, że członkowie rodzin nie zgłaszają podjętej pracy bądź jej zmiany i mają uchylone te świadczenia i za okres jego pobierania mają stwierdzone nienależnie pobrane świadczenia, które są do zwrotu.

Dlatego proszę pamiętać, aby każdą zmianę swojej sytuacji zgłaszać do pracowników z działu świadczeń rodzinnych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce przy ul. Strzelców 2/1 w pokoju nr 11.

 500+ przyznawane jest także obcokrajowcom. Jaka jest tego skala w Sobótce?

Mamy jedną rodzinę, która posiada kartę pobytu i pobiera świadczenia. Rodzina pochodzi z Ukrainy. Przy okazji dodam, że w sytuacjach gdzie choć jeden z członków rodziny przebywa za granicą przekazywaliśmy cały wniosek wraz z dokumentacją do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu (do dnia 31.12.2017), a od 01.01.2018 roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego celem stwierdzenia czy w rodzinie zachodzi koordynacja świadczeń.

Dziękuję za rozmowę.