8 września 2020
Michał Hajdukiewicz
Udostępnij

W Rynku powstanie makieta Sobótki z XVIII wieku

Dzięki pozyskanemu przez p. Michała Hajdukiewicza grantowi, w ramach konkursu Stowarzyszenie ,,Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” na rozwój infrastruktury turystycznej na obszarze LGD oraz zawiązanemu na ten cel partnerstwu z kopalnią KOSD z Nasławic Polish Green, w 2021 roku w Rynku stanie nowa atrakcja turystyczna.

👉 Ten obiekt o charakterze edukacyjno-historycznym i ozdobnym – tzw. makieta dotykowa – ustawiony zostanie na bloku serpentynitu antygorytowego z Nasławic, promując tym samym historię i zasoby naturalne naszej okolicy. Model będzie także spełniał funkcję miejskiej kapsuły czasu, w której zamkniemy współczesne nam materiały.

👉 Makieta nawiązywać będzie do wyglądu miasta odbudowanego po wielkim pożarze z 1730 roku. Zawierać będzie też pierwsze na naszym terenie informacje pisane w języku Braille’a dla osób niewidomych i niedowidzących.Ustalona kwota wsparcia: 10 000 zł

Wsparcie surowcowe/obróbka: KOSD Nasławice

👉 Partnerzy: KOSD Nasławice, Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka, Muzeum Ślężańskie

👉 W ramach konkursu zakwalifikowały się również 2 inne wnioski z naszej Gminy: altana w Michałowicach oraz punkt widokowo-wypoczynkowy na stoku “Janosik”.

👉 Grantobiorca składa podziękowania p. Jakubowi Zawadzie oraz pp. Elżbiecie Pasławskiej i Marcie Leszczyńskiej.

👉 Lista rankingowa: https://www.slezanie.eu/wp-content/uploads/2020/09/09-G-ITiR-2020-wnioski-wybrane.pdf