16 lipca 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

W HARCERSKIM OBOZIE

W niedzielę 14.07.2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz wraz z Kierownikiem Referatu Oświaty i Promocji – Joanną Berezecką-Zywer, odwiedzili w okolicach Bolesławca 10 Ślężańską Drużynę Harcerek „Szlak” z Sobótki im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, która tradycyjnie jak co roku spędza wakacje na obozie harcerskim.
W tym dniu młode harcerki odwiedziły także rodziny. Burmistrz uczestniczył w Mszy Świętej oraz w uroczystym apelu, podczas którego otrzymał miano „Przyjaciela Drużyny”.Podczas tegorocznej edycji wędrownego obozu, harcerki zdobywają nowe sprawności i stopnie, uczą się samodzielności, odpowiedzialności i pełnią nawet nocną wartę. Drużyna Harcerek „Szlak” daje rówieśnikom fantastyczny przykład, że wakacje można spędzić aktywnie.