17 września 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Visegrad Grand Prix Polski 2017 kat.UCI 1.2 – Sobótka 17.09.2017

Polska edycja grupy wyścigów Visegrad odbędzie się w Sobótce w dniu 17.09.2017 r. 

Pod względem sportowym Wyścig Grupy Wyszehradzkiej to cykl czterech jednoetapowych klasyków organizowanych w każdym z Państw grupy w randze Grand Prix danego kraju. Wyścigi są połączone klasyfikacją generalną. Podczas każdego etapu oprócz zwycięzcy jest honorowany lider klasyfikacji generalnej, a także najlepszy zawodnik wyścigu z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Każde Państwo ma prawo zgłosić do wyścigu pięć drużyn kolarskich, są to albo najlepsze drużyny z danego kraju albo drużyny narodowe w tym także z krajów sąsiednich. Zespoły są zgłaszane przez Związki Kolarskie państw Grupy Wyszehradzkiej. Wyścigi są organizowane podczas weekendów, Węgry –Słowacja, Polska – Czechy. Państwo, które przewodniczy grupie Wyszehradzkiej organizuje ostatni, finałowy wyścig. Taka formuła rozgrywania wyścigów bardzo szybko uzyskała uznanie w świecie kolarskim, a uzyskanie prawa zgłoszenia drużyny do wyścigu jest traktowane jako wyróżnienie. Od początku inicjatywa była wspierana przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej. Wszystkie dotychczasowe edycje były objęte honorowymi patronatami Ministrów Spraw Zagranicznych, których przesłania są publikowane w oficjalnej książce wyścigów w języku ojczystym oraz w języku angielskim. Także w tym roku Ministerstwa Polski, Węgier, Czech i Słowacji wspierają organizację wyścigu. W poprzednich edycjach Ministrowie Spraw Zagranicznych uświetniali swoją obecnością otwarcie wyścigu lub dekoracje zwycięzców. Zgodnie z ideą przewodnią, którą była budowa marki grupy wyszehradzkiej poprzez sport ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju współpracy na poziomie lokalnym, integracji społeczności państw grupy oraz wzajemne poznanie, organizacji wyścigów towarzyszą liczne wydarzenia dodatkowe mające charakter edukacyjny, promujące idee współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Organizowane są konferencje, koncerty, wydarzenia sportowe dla amatorów etc. Staramy się, aby oferta była skierowana do każdej z grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem oferty dla dzieci i młodzieży. Sama organizacja wyścigów to bardzo duże wydarzenie dla lokalnych społeczności stąd tak duże zaangażowanie partnerów samorządowych oraz grup formalnych i nieformalnych w miejscach rozgrywania wyścigów.