27 maja 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

VII sesja Rady Miejskiej w Sobótce

W czwartek, 23.05.2019 r. w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Sobótce. Po zatwierdzeniu prawomocności sesji i przedstawieniu porządku obrad przez Przewodniczącą Rady, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w 2018 r. Wyróżnieni zostali także sportowcy, którzy od lat są wzorem dla młodych sportowców.

 „W imieniu własnym, jak i władz gminy, chciałbym Wam wszystkim serdecznie pogratulować i podziękować. Jesteście naszą wizytówką – jesteśmy małym miasteczkiem, ale sportowo dzieje się wiele rzeczy, osiągacie takie rezultaty, że ludzie z zewnątrz nam tego zazdroszczą. […] Jesteście naszą najlepszą promocją, my jako władze, doceniamy to i jeżeli tylko będzie taka możliwość, będziemy Was bardzo mocno wspierać”.

Następnie Radni przystąpili do głosowania nad:

  • zatwierdzeniem protokołu z sesji z dnia 25 kwietnia 2019 r.
  • sprawozdaniem z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 15 kwietnia do 10 maja 2019 r.
  • uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025.
  • uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok.
  • uchwałą w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce w Przedszkole Publiczne Nr 2 w Sobótce i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce.
  • uchwałą w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Świątnikach w Przedszkole Publiczne w Świątnikach i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach.
  • uchwałą w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim w Przedszkole Publiczne w Rogowie Sobóckim i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim.
  • uchwałą w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji”.
  • uchwałą w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce oraz zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce.

Na zakończenie obrad, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zaprosił do uczestnictwa e reaktywowanym wydarzeniu – Targach Sobótkowych, które odbędą się 22 czerwca 2019 r. Głos zabrał także Radny Powiatu Wrocławskiego – Bartosz Huzarski, który przedstawił kilka długofalowych projektów podejmowanych w powiecie. Stowarzyszenie Ślęża Sobótka Bike Academy pozyskało dofinansowanie na oznaczenie tras rowerowych i szosowych w Powiecie Wrocławskim, w tym w gminie Sobótka. Kolejnym projektem jest przygotowanie 59 km tras w Masywie Ślęży. Radny poinformował także o programie stypendiów przyznawanych przez Powiat. W sprawie wyborów do samorządu rolniczego zabrała głos Radna Urszula Solińska-Marek, jednocześnie deklarując swoje wsparcie i pomoc w sprawach dotyczących wyborów. Poruszono także kwestię bezpieczeństwa i ograniczenia prędkości na drodze prowadzącej przez Świątniki.

Anita Kruczykowska