1 marca 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

IV sesja Rady Miejskiej w Sobótce

W czwartek, 28 lutego o godz. 10:00 w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Sobótce, którą poprowadziła Przewodnicząca Rady – p. Hanna Piwowarska.

Sesja rozpoczęła się przedstawieniem porządku obrad oraz podziękowaniami za pracę i zaangażowanie sołtysów pełniących urząd w latach 2015-2019. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka –  Mirosław Jarosz, Przewodnicząca Rady –  Hanna Piwowarska oraz Sekretarz Gminy – Violetta Gaworczyk wręczyli pamiątkowe dyplomy, a także podkreślili fakt, jak istotną rolę w życiu lokalnej społeczności, a jednocześnie całej gminy, pełni osoba piastująca funkcję sołtysa.

Następnie na scenie pozostali przedstawiciele tych miejscowości, którzy ustępują z funkcji sołtysa. Wśród nich znalazł się także pan Stanisław Dziedziński,  który ciesząc się zaufaniem mieszkańców Wojnarowic, pracował jako jeden z sołtysów z najdłuższym stażem w naszej gminie.

Po podziękowaniach przedstawiono skład sołtysów przystępujących do pełnienia obowiązków w latach 2019-2023. Przewodnicząca Rady zapewniła o pełnej otwartości i chęci współpracy ze strony Rady Miejskiej, by wspólnymi siłami działać dla dobra sołectw i całej gminy. Nowym sołtysom wręczono dyplomy z gratulacjami oraz przypinki w kształcie ślężańskiego misia.

Po wręczeniu podziękowań Rada Miejska przystąpiła do głosowania nad przyjęciem uchwał wskazanych w porządku obrad. Podczas sesji radni przyjęli:

 • zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 24 stycznia 2019 r.;
 • sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 stycznia do 15 lutego 2019 r.;
 • uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025;
 • uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok;
 • uchwałę w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2019.
 • uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;
 • uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XI/72/15 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Księginice Małe i Przemiłów do kategorii dróg gminnych;
 • uchwałę w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu i zmiany uchwały Nr I/4/18 w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce;
 • uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów;
 • uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności;
 • uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka.

Transmisja z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Sobótce: