17 lutego 2019
Michał Hajdukiewicz
Udostępnij

V Ślężański Turniej Brydża Sportowego

V Turniej brydżowy.

17 II 2019, g. 10.00.

Zgłoszenia w dniu turnieju od g. 9.15.

Hotel Sobotel, al. św. Anny 16.

Info: 693 546 276 lub 500 879 273