14 grudnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! NIE DAJCIE SIĘ OSZUKAĆ!

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów są BEZPŁATNE. 

Ministerstwo Rozwoju nie wysyła żadnych komunikatów dotyczących wezwania do zapłaty, na adresy korespondencyjne oraz e-mailowe przedsiębiorców.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

CEIDG jest bezpłatne