8 listopada 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

UWAGA! OBOWIĄZEK SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 01.01.2020 R.

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2020 r. właściciele nieruchomości, którzy dotychczas deklarowali zmieszany sposób zbierania odpadów komunalnych będą zobowiązani do zmiany deklaracji i selektywnej zbiórki odpadów.

Prosimy o niezwłoczną zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzory deklaracji dostępne są na stronie http://eboi.sobotka.pl/karty-uslug w zakładce “Podatki i opłaty” oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pok. 21.

W przypadku pytań informację można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 71/335-12-59.