25 maja 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Uroczystości z okazji Dnia Pamięci rtm. Witolda Pileckiego

22 maja 2021 roku pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego w Sobótce odbyły się uroczystości związane z Dniem Pamięci rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego, żołnierza Armii Krajowej, więźnia i organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz, autora tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, Pilecki został stracony w 1948. Unieważnienie tego wyroku nastąpiło w 1990. Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany na stopień pułkownika.

W tym roku organizatorami uroczystości byli Stowarzyszenie Odra-Niemen, w tym jego członkowie – mieszkańcy naszej Gminy, pp. Ostrowscy, Ślężański Ośrodek Kultury oraz 10. Ślężańska Drużyna Harcerek „Szlak”. Partnerem wydarzenia było Schronisko „Pod Wieżycą.

Część oficjalna objęła wystawienie warty harcerskiej oraz przemówienia Dyrektora ŚOK – Michała Hajdukiewicza, Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Mirosława Jarosza, Prezesa Stowarzyszenia Odra-Niemen, Eugeniusz Gosiewskiego oraz przybyłych kombatantów: kpt. Stanisława Wołczaskiego i por. Jana Karolewskiego. Gościnnie przybyła także p. Marta Ziębikiewicz, córka kpt. Władysława Łukasiuka ps. Młot. Jej ojciec był dowódcą VI Wileńskiej Brygady Armii Krajowej na Podlasiu.

Po złożeniu wieńców pod pomnikiem przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza, p. Ewę Fiedler-Łeńską, wręczono kombatantom kwiaty, a następnie zaproszono przybyłych ludzi do rozmów ze świadkami historii ugoszczonymi przez ŚOK. W rozmowach harcerek i innych słuchaczy z kombatantami polały się łzy autentycznego wzruszenia wśród młodych rozmówców.

Stowarzyszenie Odra- Niemen tego dnia wystawiło stoisko tematyczne oraz wystawę plenerową „Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik do Auschwitz”, która postawiona u wejścia do lasu ślężańskiego zatrzymywała przechodzących turystów na chwilę refleksji. Z kolei od godzin południowych harcerki wraz z wolontariuszami stowarzyszenia przeprowadziły grę terenową, która zgromadziła kilka drużyn nagrodzonych następnie ciekawymi suwenirami związanymi z osobą rotmistrza.

Kontynuując rozpoczętą w 2014 roku przez fundatorów pomnika ideę upamiętniania wielkiego Polaka mamy nadzieję, że kolejne inicjatywy będą gromadziły na leśnej przełęczy nowe grupy dorosłych i młodych ludzi, zainteresowanych historią Polski.