30 marca 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłoszony Zarządzeniem nr 26/2020 z dnia 12 marca 2020 r.