16 lipca 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

UMOWA PARTNERSKA Z GMINĄ NOVÝ MALĺN

Współpraca Sobótki z miastami partnerskimi układa się wzorowo, o czym świadczy dążenie do rozwijania współpracy zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. W piątek 12.07.2019 r., na zaproszenie naszych przyjaciół z miasta Nový Malín, Burmistrz Mirosław Jarosz wraz z delegacją został przyjęty w przez Starostę Marka Štencla w gościnnych progach naszych przyjaciół, z którymi łączy nas wspólna historia tragicznych wydarzeń na Wołyniu.
Nić porozumienia z mieszkańcami miasta Nový Malín zawiązała się lata temu i co roku jest pielęgnowana, kiedy to mieszkańcy gminy Sobótka spotykają się z czeskimi przyjaciółmi podczas „Spotkań kresowych”, odbywających się w Świątnikach. Dzięki tym spotkaniom, które można nazwać „lekcjami żywej historii”, pamięć o trudnych czasach II wojny światowej oraz losach Polaków i Czechów na Wołyniu nie gaśnie. Mając nadzieję na kontynuację partnerskich relacji, Burmistrz Mirosław Jarosz i Starosta Marek Štencl podpisali umowę partnerską, dzięki której formalnie uregulowane zostały stosunki między naszymi miastami. Wierzymy, że dzięki współpracy między Miastem i Gminą Sobótka a Gminą Nový Malín powstanie wiele nowych inicjatyw i pomysłów, które będą służyć mieszkańcom naszych gmin, a także nie pozwolą zapomnieć o wspólnej historii. Wśród wspólnie podejmowanych działań należy wymienić starania miasta Nový Malín i Sobótki dotyczące pozyskania środków unijnych i udziału w mikroprojekcie realizowanym ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

13.07.2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz wraz z delegacją uczestniczył w uroczystościach 76 rocznicy upamiętniającej tragiczne wydarzenia, podczas których zamordowano Czechów i Polaków mieszkających w miejscowości Czeski Malin na Wołyniu. Delegacja z Sobótki złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary tamten okropnej zbrodni i spotkała się z czeską polonią.

Łączy nas wspólna i tragiczna historia, a przekazywanie wiedzy o niej młodym pokoleniom należy do naszych wspólnych obowiązków. Wierzymy, że dzięki partnerstwu z gminą Nový Malín wspólne będziemy mogli poznawać losy naszych przodków i pielęgnować łączącą Polaków i Czechów przyjaźń.