8 maja 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

UMiG przypomina o konieczności wywiązywania się z obowiązków selektywnego odbioru odpadów

Urząd Miasta i Gminy Sobótka przypomina o konieczności wywiązywania się z obowiązków wynikających z uchwały Nr XLVII/367/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka (tj. Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 5625).