Udostępnij

Zabytki i Muzea

W obrębie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, poza terenami cennymi przyrodniczo (pięć rezerwatów przyrody) znalazły się także miejscowości o długiej historii z cennymi budowlami sakralnymi, pałacami i parkami.

Można tu spotkać kapliczki, pogańskie kamienne rzeźby czy średniowieczne krzyże pokutne. Połączenie tych wszystkich elementów w całość daje w konsekwencji obszar o niepowtarzalnym uroku.

Muzeum Ślężańskie im. Stanisława Dunajewskiego

muzeum

W dawnym szpitalu augustianów, przy ul. Św. Jakuba 18 w Sobótce, mieści się obecne Muzeum Ślężańskie im. Stanisława Dunajewskiego. Renesansowy budynek powstał w 1568 roku, o czym informuje data umieszczona na portalu, bogato zdobionym herbami i godłem opata Elitasza Schwanengerga. Drugi, nieco starszy portal umieszczony został wtórnie na jednej ze ścian budynku po rozebraniu w rynku kamienicy, do której prowadził. Jest on o tytle ciekawy, że ponad nim znajduje się tablica z wyobrażeniem wywyższenia węża miedzianego oraz cytatem z Biblii w trzech językach: hebrajskim, greckim i łacińskim.

Oprócz tego w ściany muzeum wmurowano też wiele innych fragmentów kamieniarskich, zdobiących kiedyś budowle w Sobótce i okolicy. Wraz z eksponatami znajdującymi się w ogrodzie, tworzą ciekawy zespół zabytków, wśród których na szczególną uwagę zasługują tzw. kolumna ślężańska, średniowieczny kamienny krzyż, kapliczka pokutna oraz chrzcielnica.

We wnętrzach muzeum prezentowane są z kolei eksponaty ukazujące przyrodę Masywu Ślęży, a także dokumentujące rozwój i znaczenie ośrodka kultu pogańskiego, jaki istniał na Ślęży.

Zbiory przyrodnicze pozwalają zapoznać się z bogatą fauną i florą Masywu Ślęży, wśród których nie brakuje gatunków chronionych, a nawet endemicznych, występujących jedynie tutaj oraz z okazami geologicznymi. Z ciekawostek warto wspomnieć o zrekonstruowanej przez antropologów Uniwersytetu Wrocławskiego głowie kobiety z okresu neolitu. W muzeum odbywają się również wystawy czasowe oraz kameralne koncerty muzyczne.


Placówka czynna jest od środy do niedzieli i w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 do 16.00

muzeumCeny biletów wstępu:
– normalny 4 zł; młodzież ucząca się 2 zł,
– grupowy 2 zł;
– w soboty wstęp wolny

Siedziba:
Muzeum Ślężańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce
ul. św. Jakuba 18, 55-050 Sobótka
Tel./fax: 0713162622
www.muzeum.sobotka.pl

Kościół Św. Jakuba w Sobótce

Wśród kilku znaczących zabytków wyróżnia się gotycki kościół św. Jakuba Starszego, usytuowany w górnej części rynku. Badania archeologiczne prowadzone na miejscu po II wojnie światowej ujawniły ślady romańskiej bazyliki, zbudowanej z miejscowego granitu i gabra. Kościół ten nie dotrwał do naszych czasów, a obecna, gotycka świątynia pochodzi z połowy wieku XV.

Znacznie późniejszy, bo pochodzący z XVIII wieku jest wystrój świątyni, która w 1739 roku zbarokizowano, odbudowując ją po ogromnym pożarze, jaki miał miejsce dziewięć lat wcześniej. Najstarsze fragmenty murów znaleźć można m.in. w przyziemiu wieży, gdzie wtórnie umieszczono też romańską rzeźbę lwa. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na barokowy ołtarz główny z obrazem przedstawiającym patrona świątyni w otoczeniu aniołów; poniżej nich zniszczona pożarem Sobótka. Z lewej strony ołtarza stoi rzeźba św. Norberta, z prawej św. Augustyna. Bogato zdobiona ambona pochodzi z 1680 roku.

Adres: ul. Św. Jakuba 10, Sobótka
Telefon: 71 316 21 61
www.sobotka.archidiecezja.wroc.pl

Sanktuarium Św. Anny w Sobótce

Kościół św. Anny, pierwotnie zbudowany poza granicami miasta jako kaplica służąca pielgrzymom przybywającym do cudownej figury św. Anny Samotrzeć, patronki rodzin (obecnie prezbiterium). Jest to budowla późnogotycka, zbudowana w XIV wieku, w kolejnych kilka razy rozbudowywana, o czym świadczy jej zróżnicowana bryła. Do wnętrza prowadzi portal z ok. 1520 roku z nieco późniejszym zwieńczeniem, w którym znajduje się kartusz herbowy z monogramem Augustianów.

Barokowe wyposażenie świątyni zachowało się tylko w części, bowiem podczas powojennych remontów zostało częściowo przeniesione m.in. do kościoła św. Jakuba. Z pozostałego wyposażenia warto zwrócić uwagę na ołtarz główny, ambonę i liczne figury świętych. Przy kościele stoją kamienne rzeźby romańskie przedstawiające lwa i dolną część postaci ludzkiej, zwaną czasami Grzybem.

Adres: ul. Świdnicka, Sobótka
Telefon: 71 316 21 61
www.sobotka.archidiecezja.wroc.pl

Kościół NMP na Ślęży

Kościół na Górze Ślęży swoją historią sięga początków XII w. za panowania Bolesława III, kiedy to Komes Piotr Włostowic sprowadził na Ślężę zakon augustianów. Na początku XIV w. książę Bolko II Świdnicki na szczycie Ślęży zbudował zamek. Dziś fragmenty murów (absydy) pierwotnego kościoła oraz fundamenty średniowiecznego zamku można podziwiać przez szklaną szybę w posadce kościoła.

W latach 2004 – 2006 archeolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzili pod kościołem prace związane z poszukiwaniem starożytnej słowiańskiej cywilizacji, pozostawiając po sobie splondrowaną świątynię, której groziła katastrofa budowlana. Od tej pory kościół na Ślęży, będący de facto rozkopanym placem budowy, był zamknięty dla wiernych i turystów, oraz ulegał powolnej dewastacji.

W 2011 roku Burmistrz Sobótki wszczął alarm. W 2012 r. kościół został przekazany pod moją opiekę. Wówczas podjęliśmy się trudnego zadania ratowania zniszczonej świątyni. Od tego momentu, dzięki wspólnym staraniom Metropolity Wrocławskiego abp. dra Józefa Kupnego, Burmistrza Sobótki Pana Stanisława Dobrowolskiego oraz życzliwych ludzi udało się przywrócić sakralny, historyczny oraz turystyczny walor tego miejsca.

Adres: Szczyt Ślęży
Telefon: 71 723 40 84
www.sleza.info

Kaplica Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Ciekawą i nieco kontrowersyjną budowlą jest kościół Matki Bożej Dobrej Rady, zbudowany w latach 1992 – 2000. Bryła świątyni nawiązująca do zakopiańskiego, podhalańskiego stylu jest obca architekturze Dolnego Śląska. Interesujące są witraże przedstawiające rośliny występujące na Łące Sulistrowickiej,a także połączenie pogańskiej symboliki z chrześcijańską. Ołtarz wsparty jest na dwóch kamiennych figurach ślężańskiego misia. Przy świątyni znajduje się dzwonnica w formie kapliczki z latarnią.

Płyta ołtarzowa spoczywa na grzbietach dwóch niedźwiedzi i nawiązuje do kultu żyjących tu plemion, jako symbol siły i potęgi Boga. Przed kościołem stoi smukła dzwonnica i figura MB dobrej Rady.

Adres: Sulistrowiczki
Telefon: 71 723 40 84
www.parafiasulistrowice.pl

Zamek Sobótka-Górka

Najciekawszym zabytkiem Sobótki Górki jest zamek, który w obecnym kształcie powstał z kilku samodzielnych budowli, w tym kościoła. plebanii i pałacu. Najstarsze jego elementy pochodzą z XIII wieku, a do najcenniejszych należą dwa kamienne, romańskie lwy znajdujące się przy bocznym wejściu.

Za zewnątrz zwraca uwagę zegar słoneczny na ścianie wieży oraz elementy upodabniające zamek do bajkowej budowli. Swój obecny kształt zamek zawdzięcza romantycznej przebudowie, jakiej dokonano w XIX wieku staraniem rodziny von Luttwitz. Wewnątrz zachowało się wiele ciekawych elementów, pochodzących z różnych okresów.

Adres: ul. Zamkowa 12, Sobótka
Telefon: 71 316 21 33
www.zamekgorka.pl

Jedno z najważniejszych miejsc na terenie gminy, gdzie zachowały się ślady Ślężan zamieszkujących te tereny.

Zespół osadniczy w Będkowicach datuje się na VIII-XI w. Rezerwat archeologiczny został utworzony 1975 r. przez Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski. Jest to jeden z najlepiej zachowanych wczesnośredniowiecznych zespołów osadniczych w Europie Środkowej. Otoczony drewniano-ziemnym wałem (umocnionym kamieniami i gliną) gród obronny zbudowany był na planie owalu. Dziś w Rezerwacie możemy podziwiać rekonstrukcję drewnianej zabudowy mieszkalnej, o konstrukcji wieńcowej. Nieopodal grodu zachowały się kurhany – zespoły cmentarne. Na terenie Rezerwatu turyści mogą skorzystać z drewnianych wiat wypoczynkowych, a także dowiedzieć się nieco o życiu dawnych Ślężan z tablic informacyjnych.

 

Adres: przy szosie na trasie Strzegomiany – Będkowice

Prawdopodobnie najstarszy kościół w Europie pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. XIII wieczna budowla sakralna to późnoromańska świątynia wybudowana z kamienia łamanego. Do dziś zachowały się w nim oryginalne romańskie prezbiterium i przylegającą do niego zakrystia oraz nawa kościoła. Nad głównym wejściem możemy podziwiać tympanon przedstawiający Matkę Boską i Św. Stanisława. Co ciekawe, wejścia do nawy strzegą lwy romańskie.

 

Zobacz zabytki na stronie internetowej Internetowej Informacji Turystycznej