21 kwietnia 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Trwa projektowanie ścieżek rowerowych w Sobótce

 

Rys. nr 1. Mapa sytuacyjna ścieżek i połączeń pomiędzy głównymi punktami Sobótki.

 

 

Firma Elektrotim S.A. będąca zwycięzcą przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” jest w trakcie projektowania rozwiązań i tras łączących główne punkty miasta.  W dniu 20.04.2021 r. odbyła się narada budowy, w której ustalano szczegóły dotyczące ścieżek.

 

Przypomnijmy – Gmina Sobótka podpisała z w/w firmą umowę w formule „zaprojektuj-wybuduj” dotyczącą budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta. Wcześniej opracowany przez Gminę został program funkcjonalno-użytkowy (koncepcja) na podstawie, którego Wykonawca złożył ofertę na realizację zadania.

 

Ścieżki łączyć będą główne punkty miasta:

  • Szkołę podstawową nr 2 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie
  • Szkołę podstawową nr 1 przy ul. Świdnickiej
  • Przedszkole przy ul. Swidnickiej i przy ul. Słonecznej
  • Zamek w Sobótce-Górce przy ul. Zamkowej
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy ul. Słonecznej
  • Dom Turysty PTTK „Pod Wieżycą” przy ul. Armii Krajowej,
  • Stadion Miejski przy Al. Św. Anny,
  • Cmentarz komunalny przy ul. Cmentarnej
  • Kościół Rzymskokatolicki Sanktuarium NMP Matki Nowej Ewangelizacji przy placu ks. Józefa Bełcha (przy dworcu PKS)
  • Dworzec PKP przy ul. Stacyjnej

 

W ramach zadania powstaną m.in. nowe oznakowania poziome i pionowe, nowe nawierzchnie przeznaczone do poruszania się rowerami. Założenia przewidują wykonanie następujących elementów w części dotyczącej gminy Sobótka:

 

1)      długość infrastruktury rowerowej (ścieżek) – 5,13 km

2)      liczbę obiektów Bike&Ride (B&R) – 3 szt.

3)      liczbę obiektów Park&Ride (P&R) – 3 szt.

4)      liczbę miejsc postojowych na obiektach P&R – 59 szt.

5)      liczbę miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na obiektach P&R – 5 szt.

6)      liczbę obiektów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (toaleta publiczna) – 1 szt.

 

Ponadto w ramach zadania zrealizowane zostaną: 3 wiaty rowerowe, stacje do naprawy rowerów, stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, oświetlenie drogowe (ok. 80 lamp) wzdłuż niektórych ulic – ul. Chrobrego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Armii Krajowej.

Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, poddziałanie 3.4.2 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF”. Projekt partnerski, którego liderem jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., zakończy się w 2022r.