Tag "wsparcie"

  Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.    Prawo do tego świadczenia przysługuje

    Program ten jest szansą na poprawę komfortu życia mieszkańców oraz zmianę wizerunku tego miejsca na lepszy. W naszej gminie środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania ogromnych

Dolnośląskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) po raz kolejny zapraszają do skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących wsparcia ze środków Unii Europejskiej.   We wrześniu 2021r. podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych pracownicy PIFE będą udzielać informacji w wybranych miejscowościach

  Startuj po pieniądze na naukę!   Gdy potrzebne są środki na wydatki związane z nauką i rozwijaniem uzdolnień, warto spróbować swoich sił i napisać prosty wniosek. Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) zaprasza uczniów i absolwentów dolnośląskich szkół do aplikowania o

17 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka – Mirosław Jarosz spotkał się dzisiaj z przedstawicielami Fundacji Ratownictwa Posejdon w sprawie organizacji Zawodów Ratowniczych KPP, Sobótka 2021, które już po raz kolejny odbędą

Gmina Sobótka otrzymała dofinansowanie w kwocie  1 390 000 zł !!!!!  w ramach programu  SPORTOWA POLSKA  na zadanie – Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim – hala sportowa. Aktualnie gmina jest w trakcie wyboru wykonawcy tej inwestycji.  Pragniemy serdecznie podziękować

    Jeśli jesteś mieszkańcem Powiatu Wrocławskiego oraz: – osobą z niepełnosprawnością lub opiekunem osób z niepełnosprawnością – osobą w trudnej sytuacji życiowej – nie masz możliwości korzystania z usług on-line oferowanych przez sądy, urzędy i instytucje administracji I potrzebujesz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, informujemy, iż od dnia 9 czerwca 2021r. wszystkie aktywne Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną.       Każdy posiadacz

Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w systemie SWD, zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, oczekiwań społeczeństwa oraz analizy stanu bezpieczeństwa, zdiagnozowano, iż problem w rejonie służbowym  nr 580 jest gromadzenie się osób spożywających alkohol oraz zaśmiecających teren na skwerze

SZANOWNI RODZICE Przedstawiamy zaktualizowaną listę ośrodków pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży z województwa dolnośląskiego. Świadczenia oferowane przez te podmioty są nieodpłatne i nie wymagają skierowania lekarskiego.  

  SZANOWNI RODZICE W trosce o stan psychiczny dzieci i młodzieży spowodowany pandemią, prowadzone są działania na rzecz upowszechniania wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz miejscach, gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc. Przedstawiamy listę ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci