Tag "ulice"

3 lipca 2021 r. przeglądamy postęp prac dwóch dużych inwestycji na terenie gminy Sobótka. Remont ulicy Dworcowej oraz ulicy Stacyjnej Zostały już wykonane remonty istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Stacyjnej i części ul. Dworcowej oraz zostały wykonane przyłącza wodociągowe z

Podglądamy remont ulicy Dworcowej i Stacyjnej w Sobótce. Zobaczcie  jak posunęły się prace brukarskie w tej inwestycji. Zostały już obsadzone krawężniki a chodniki są już prawie gotowe.           

  Ulica Dworcowa i Stacyjna w Sobótce nabiera kształtów. Ta duża inwestycja wpłynie pozytywnie ma stan dróg w gminie Sobótka podnosząc komfort życia mieszkańców naszego regionu ale i wpłynie pozytywnie na turystykę. 1 czerwca 2021 r. na ulicy Dworcowej i

  W związku z realizacją zadania pn: ” Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. – Świdnica Przedmieście wraz z linią 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica miasto” powiadamiamy o planowanych robotach budowlanych w zakresie przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego położonego