Tag "Sesja"

28 października w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się 37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce.  Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 września 2021 r. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie

W dniu 29 kwietnia 2021 r., o godzinie 13:00 w sposób zdalny odbyła się się 31. Sesja Rady Miejskiej. Radni przystąpili do prac zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad:   1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30

Sobótka, 18.02.2021 r. RSS.0002.29.2021   Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx

W dniu 28 stycznia 2021 r., w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się XXVIII Sesja Rady Miejskiej. Radni przystąpili do prac zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad:   Otwarcie sesji. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 grudnia 2020 r. Zatwierdzenie

Sobótka, 21.12.2020 r.      RSS.0002.26.2020   Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art.