Tag "remont"

W ZWIĄZKU Z REALIZACJA ZADANIA PN.:”PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ – CZĘŚĆ 1 W SOBÓTCE W CELU WYDZIELENIA DRÓG ROWEROWYCH” ZOSTANIE WDROŻONA ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO W DNIU 28.09.2021R.      

Trwają prace budowlane w świetlicy w Sulistrowicach.  Jest wykonywana posadzka w kuchni, nowy tynk wewnętrzny i sufit. Wcześniej wykonano nową instalację elektryczną. W sierpniu Burmistrz MiG Sobótka Mirosław Jarosz odebrał promesę w kwocie 18 912 zł przyznającą dofinansowanie w ramach konkursu

18 sierpnia 2021 r. z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – Pana Marcina Krzyżanowskiego  otrzymaliśmy promesę na kwotę 18.912 zł z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach. Dziękujemy bardzo za takie wsparcie.     

16 sierpnia przedstawiamy postęp prac inwestycyjnych na ulicy Dworcowej i Stacyjnej w Sobótce. Mimo wakacji w pełni – na „budowie” ruch nie zwalnia. Dzisiaj tematem przewodnim jest brukarstwo, brukarstwo i jeszcze raz brukarstwo. Pracownicy od samego rana wykańczają chodniki, obrabiają

Dzisiaj w obecności przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce – Joanny Budy st. ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ppoż. oraz przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – kierownika Nadzoru Wodnego w Świdnicy Rafała Żmijewskiego nastąpiło formalne przekazanie terenu budowy

    Na ulicy Dworcowej i Stacyjnej ruch związany z remontem trwa każdego dnia Dziękujemy za wyrozumiałość mieszkańcom. Wiemy, że juz za chwilę będzie pięknie Sprawdzamy postęp prac na tej inwestycji        

Podglądamy remont ulicy Dworcowej i Stacyjnej w Sobótce. Zobaczcie  jak posunęły się prace brukarskie w tej inwestycji. Zostały już obsadzone krawężniki a chodniki są już prawie gotowe.           

W związku z realizacją zadania ” Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót dla zadania  pn. Rewitalizacja kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. – Świdnica Przedmieście wraz z linią 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto”, powiadamiamy o planowanych robotach budowlanych w zakresie przebudowy

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach. Projekt obejmować będzie remont ok. 900 mb drogi, przy której zaprojektowany zostanie chodnik. Aktualnie droga jest w złym stanie technicznym, a jezdnia jest zbyt wąska na potrzeby ruchu drogowego. Gmina

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na remont ul. Nasławickiej w Rękowie (połączenie pomiędzy Rękowem a Olbrachtowicami). Projekt obejmować będzie remont ok. 2300 mb drogi, przy której zaprojektowany zostanie chodnik na odcinku gdzie droga przebiega przez zabudowania w Rękowie. Aktualnie droga jest

Gmina zakończyła remont mieszkania socjalnego, które będzie pełniło funkcję mieszkania  chronionego. Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia

W dniu 15 grudnia 2020 r. Gmina Sobótka przekazała teren budowy ulicy Zmorskiego w Sobótce firmie Berger Bau Polska sp. z o.o., która również wykonywała w roku ubiegłym remont ulic Marii Skłodowskiej – Curie i Zmorskiego. W ramach inwestycji wymieniona