Tag "raport"

UMiG Sobótka otrzymał raport od dr. Andrzeja Nowaka podsumowujący sytuację pacjentów Ośrodka Medycyny Rodzinnej przy ul. Strzelców 2  od dnia 28.09. do 05.11.2020 r. Wszystkie zlecone testy Covid-19: 129 Nie obejmuje to testów zleconych zewnętrznie przez pracodawców oraz wykonanych komercyjnie