Tag "Rada Miejska"

Sobótka, 18.02.2021 r. RSS.0002.29.2021   Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx

W dniu 28 stycznia 2021 r., w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się XXVIII Sesja Rady Miejskiej. Radni przystąpili do prac zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad:   Otwarcie sesji. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 grudnia 2020 r. Zatwierdzenie

We wtorek  19 stycznia 2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyła się nadzwyczajna XXVII Sesja Rady Miejskiej. Radni przystąpili do prac zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad: Otwarcie sesji Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków

Sobótka, 21.12.2020 r.      RSS.0002.26.2020   Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art.

W poniedziałek 9.11.2020 r., w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:  Opiniowanie programu współpracy gminy Sobotka z organizacjami pozarządowymi w