Tag "projekt"

Początek roku przynosi kolejne nowe zadania. Właśnie Burmistrz Mirosław Jarosz podpisał umowę na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy. Zadanie będzie realizować firma –  Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego z Wrocławia. Strategia rozwoju gminy ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby

UWAGA MIESZKANKO GMINY SOBÓTKA ! Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety 3.0”.    Projekt skierowany jest do kobiet: Pozostających bez zatrudnienia Imigrantek/Reemigrantek  Ubogich pracujących Zatrudnionych na umowy krótkotrwałe Odchodzących z rolnictwa  W

Trwają intensywne prace projektowe dotyczące budowy ścieżek rowerowych w Sobótce. W dniu 18.05.2021 odbyło się kolejne spotkanie, w którym poruszano sprawy związane z przebiegiem ścieżek rowerowych oraz rozwiązaniami projektowymi. Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej realizowana jest w ramach zadania

  Rys. nr 1. Mapa sytuacyjna ścieżek i połączeń pomiędzy głównymi punktami Sobótki.     Firma Elektrotim S.A. będąca zwycięzcą przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i

Trwa realizacja projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”.   W siedmiu gminach partnerskich, w tym gminie Sobótka, trwa wymiana starych źródeł ciepła na nowoczesne. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość

W Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka został podpisany przez Burmistrza Mirosława Jarosza oraz Panią Skarbnik Magdalenę Sączawę- Szwedowską projekt pt. „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”  na który wielu mieszkańców gminy czekało. Działania będą współfinansowane przez Narodowy Fundusz