Tag "prace"

We wtorek 9 listopada 2021 r w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyła się 38. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce z dopuszczeniem zdalnego trybu obradowania. Porządek przebiegu obrad:  Otwarcie sesji. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na

W poniedziałek 8 listopada 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z dopuszczeniem pracy w formie online. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:    Opiniowanie programu współpracy gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi

Prace Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Obywatelskich otworzyły harmonogram prac stałych Komisji Rady Miejskiej w Gminie Sobótka we wrześniu 2021 roku.   13 września obradowała Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, a tematykę jej posiedzenia stanowiły

28 kwietnia 2021 roku odbyła się Rady Budowy – III etapu przebudowy ulicy Zmorskiego. Na spotkaniu obecni byli  Wykonawcy robót budowlanych firma BERGER  BAU, projektanci jak i przedstawiciele UMiG Sobótka. W trakcie spotkania dokonano oceny postępu prac. Rozmowy dotyczyły zwiększenia

7 kwietnia 2021 r. podglądaliśmy przebieg inwestycji przebudowy ulicy Zmorskiego w Sobótce Zachodniej. Korytowanie nawierzchni ciąg dalszy. Firma Berger która jest odpowiedzialna za prace działa zgodnie z planem.    

W poniedziałek 8 marca 2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:    1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów