Tag "Powitajka Sulistrowicka"

Projekt  powstał w celu promocji Sulistrowic, turystycznej wsi, w której mieszkańcy dbają o ochronę środowiska naturalnego, szanują tradycje regionalne i są aktywni społecznie. Jest symbolem wzmacniającym identyfikację i tożsamość mieszkańców z miejscem zamieszkania. Miejsce ustawienia witacza, nazwanego Powitajką Sulistrowicką, to