Tag "Posiedzenie"

W poniedziałek 17.05.2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:    1. Opiniowanie sprawozdania Burmistrza MiG z wykonania budżetu za rok 2020. 2. Sprawy bieżące.

W poniedziałek 8 marca 2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:    1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

W poniedziałek 15.02.2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:    Opiniowanie Programu Gospodarczego na 2021 rok.  Potrzeby remontowe i budowlane dróg gminnych. Sprawy bieżące.

W dniu 11 stycznia 2021 r., w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy, podczas spotkania z Radą odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.          Porządek obrad: Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z

W dniu 3 grudnia 2020 r., w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich. PORZĄDEK OBRAD Opiniowanie projektu budżetu na 2021 rok w działach podległych komisji Sprawy bieżące

W poniedziałek 9.11.2020 r., w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:  Opiniowanie programu współpracy gminy Sobotka z organizacjami pozarządowymi w