Tag "pomoc prawna"

    Jeśli jesteś mieszkańcem Powiatu Wrocławskiego oraz: – osobą z niepełnosprawnością lub opiekunem osób z niepełnosprawnością – osobą w trudnej sytuacji życiowej – nie masz możliwości korzystania z usług on-line oferowanych przez sądy, urzędy i instytucje administracji I potrzebujesz

Przypominamy, że od od 1 czerwca br. zostało wznowione stacjonarne udzielanie porad, które było czasowo zawieszone ze względu na Covid-19. Jeśli potrzebujesz takiej pomocy, wsparcia – kontakty znajdziesz w informacjach poniżej.          

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego informuję, że decyzją Starosty – Pana Romana Potockiego, praca zdalna punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego zostaje przedłużona do dnia 14 maja 2021 r.