Tag "policja"

Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w systemie SWD, zagrożeń w Krajowej Mapie Zagrożeń bezpieczeństwa, oczekiwań społeczeństwa oraz analiz stanu bezpieczeństwa, zdiagnozowano, iż problem  w rejonie służbowym nr 580  jest gromadzenie się osób spożywających alkohol oraz zaśmiecających teren placu zabaw

Zostań POLICJANTEM

Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w systemie SWD, zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, oczekiwań społeczeństwa oraz analizy stanu bezpieczeństwa, zdiagnozowano, iż problem w rejonie służbowym  nr 580 jest gromadzenie się osób spożywających alkohol oraz zaśmiecających teren na skwerze

          W Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 5 marca odbyło się spotkanie Burmistrza Mirosława Jarosza z Komendantem Miejskim Policji – Piotrem Krzysztoniem oraz Wójtem Gminy Jordanów Śląski – Pawłem Filipczakiem. Rozmowy dotyczyły między innymi doposażenia posterunku

Komendant Komisariatu Policji w Sobótce informuje o planie działania priorytetowego ( obowiązuje od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.) –  na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w systemie SWD, zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń bezpieczeństwa, oczekiwań społeczeństwa oraz analizy stanu bezpieczeństwa

Komendant Komisariatu Policji w Sobótce informuje o planie działania priorytetowego ( obowiązuje od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.) –  na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w systemie SWD, zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń bezpieczeństwa, oczekiwań społeczeństwa oraz analizy stanu bezpieczeństwa