Tag "PKP"

Zapraszamy do prezentacji pociągu, który już w grudniu 2021 roku będzie kursował na trasie linii kolejowej która przebiega przez gminę Sobótka    Pasażerowie Kolei Dolnośląskich mogą już podróżować nowymi pociągami hybrydowymi Impuls II. Pierwszy rozpoczął obsługę linii z Trzebnicy do

W związku z realizacją zadania ” Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót dla zadania  pn. Rewitalizacja kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. – Świdnica Przedmieście wraz z linią 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto”, powiadamiamy o planowanych robotach budowlanych w zakresie przebudowy

Dzięki Dolnośląskim Liniom Kolejowym zapraszamy Państwa na „przelot” nad odcinkiem linii kolejowej nr 285 (Olbrachtowice – Sobótka Zachodnia), która ruszy już z końcem 2021 roku. Prezentowany odcinek trasy został uznany najbardziej malowniczym odcinkiem tej linii.      

Burmistrz Mirosław Jarosz spotkał się 11 maja 2021 roku z Dyrektorem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A we Wrocławiu – Tadeuszem Szulcem oraz Z-ca dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami – Kamilą Wieczystą w sprawie uruchomienia linii kolejowej 285. Rozmawiano między innymi

29 kwietnia 2021r. odbyła się krótka konferencja z udziałem Posła Pawła Hreniaka, Dyrektora Śląskiego Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PLK – Jerzym Dulem oraz włodarzem Miasta i Gminy Sobótka – Mirosławem Jaroszem.   W trakcie spotkania na Peronie Stacji Kolejowej w

Radio Wrocław przygotowało materiał o  linii kolejowej nr 285 która przebiega przez gminę Sobótka    ” Pod koniec tego roku na nieczynną od ponad 20 lat linie kolejową z Wrocławia do Sobótki i Świdnicy wyjadą pierwsze pociągi. Na ponad 60-kilometrowej

  W dniu 8 marca 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyło się spotkanie, na którym obecni byli: Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz wraz z Zastępcą – Ewą Fiedler-Łeńską, Kierownik Referatu Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej Jakub

Polskie Koleje Państwowe ogłaszają przetarg na nieruchomości położone w Sobótce przy ulicy Dworcowej o łącznej powierzchni 11 004 m2. Możliwość zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa z usługami MPZP – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  Kontakt:  PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomości we Wrocławiu sekretariat.knwr@pkp.pl