Tag "Oświaty"

10 stycznia 2022 roku w Urzędzie Miasta i gminy Sobótka z dopuszczeniem zdalnego trybu obradowania odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu wg. porządku obrad: Zapoznanie z planami pracy na 2022 r. ŚOK i Biblioteki Publicznej. Plany współpracy

W poniedziałek 8 listopada 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z dopuszczeniem pracy w formie online. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:    Opiniowanie programu współpracy gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi

11 października 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyły się Obrady Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na które zostali zaproszeni goście – przedstawiciele zespołów ludowych gminy Sobótka. W trakcie spotkania odbyła się rozmowa na temat skarbnicy tradycji,

W dniu 11 stycznia 2021 r., w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy, podczas spotkania z Radą odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.          Porządek obrad: Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z