Tag "obrady"

We wtorek 9 listopada 2021 r w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyła się 38. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce z dopuszczeniem zdalnego trybu obradowania. Porządek przebiegu obrad:  Otwarcie sesji. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na

11 października 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyły się Obrady Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na które zostali zaproszeni goście – przedstawiciele zespołów ludowych gminy Sobótka. W trakcie spotkania odbyła się rozmowa na temat skarbnicy tradycji,

Prace Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Obywatelskich otworzyły harmonogram prac stałych Komisji Rady Miejskiej w Gminie Sobótka we wrześniu 2021 roku.   13 września obradowała Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, a tematykę jej posiedzenia stanowiły

26 maja 2021 r., w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się 32. Sesja Rady Miejskiej. Przed rozpoczęciem obrad Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wręczył podziękowania, nagrody i dyplomy.  Obecni wysłuchali również Dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, który opowiedział o odkryciu

W poniedziałek 17.05.2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:    1. Opiniowanie sprawozdania Burmistrza MiG z wykonania budżetu za rok 2020. 2. Sprawy bieżące.

W dniu 29 kwietnia 2021 r., o godzinie 13:00 w sposób zdalny odbyła się się 31. Sesja Rady Miejskiej. Radni przystąpili do prac zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad:   1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30

W poniedziałek 19 kwietnia 2021r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji  Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa.  Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:    1. ZGKiM „Ślęża” dochód z działalności za rok 2020 oraz planowane

W poniedziałek 15 marca 2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji  Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:    1. Hadlux – gospodarka odpadowa. Koszty ponoszone przez UMiG Sobótka

We wtorek 9 marca 2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Spraw Obywatelskich. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:  1. Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG

W poniedziałek 8 marca 2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:    1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

W dniu 12 stycznia 2021 r., w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich         Porządek obrad: Informacja na temat utrzymania dróg gminnych, ulic, placów