Tag "Nie ryzykujesz gdy znasz i szanujesz"

Informacja z KRUS

  Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt, zaspokajanie ich potrzeb bytowych, przyjazne nastawienie obsługującego, powtarzalność czynności podczas codziennej obsługi ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, które kończą się dotkliwymi urazami, stresem i stratą czasu. Odpowiednie traktowanie zwierząt inwentarskich jest uregulowane prawnie. Powinno