Tag "Komisja"

11 października 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyły się Obrady Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na które zostali zaproszeni goście – przedstawiciele zespołów ludowych gminy Sobótka. W trakcie spotkania odbyła się rozmowa na temat skarbnicy tradycji,

W poniedziałek 17.05.2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:    1. Opiniowanie sprawozdania Burmistrza MiG z wykonania budżetu za rok 2020. 2. Sprawy bieżące.

W poniedziałek 19 kwietnia 2021r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji  Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa.  Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:    1. ZGKiM „Ślęża” dochód z działalności za rok 2020 oraz planowane

W poniedziałek 15 marca 2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji  Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:    1. Hadlux – gospodarka odpadowa. Koszty ponoszone przez UMiG Sobótka

We wtorek 9 marca 2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Spraw Obywatelskich. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:  1. Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG

W poniedziałek 8 marca 2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:    1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

W poniedziałek 15.02.2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:    Opiniowanie Programu Gospodarczego na 2021 rok.  Potrzeby remontowe i budowlane dróg gminnych. Sprawy bieżące.

W dniu 4 grudnia 2020 r., w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa. PORZĄDEK OBRAD 1. Opiniowanie projektu budżetu na 2021 r. 2. Plany rozwoju Gminy

W poniedziałek 9.11.2020 r., w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:  Opiniowanie programu współpracy gminy Sobotka z organizacjami pozarządowymi w