Tag "Komisja Spraw Obywatelskich"

We wtorek 9 listopada 2021 r w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyła się 38. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce z dopuszczeniem zdalnego trybu obradowania. Porządek przebiegu obrad:  Otwarcie sesji. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na

W związku z uroczystością wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę szkoły w Rogowie Sobóckim najbliższa Komisja Spraw Obywatelskich odbędzie się 13 października 2021 r. o godz. 13:00. Tematyka komisji nie ulega zmianie.

W poniedziałek 18.01.2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Spraw Obywatelskich oraz posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:          Komisja Spraw Obywatelskich  Sprawy bieżące Komisja

W dniu 12 stycznia 2021 r., w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich         Porządek obrad: Informacja na temat utrzymania dróg gminnych, ulic, placów

W dniu 3 grudnia 2020 r., w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich. PORZĄDEK OBRAD Opiniowanie projektu budżetu na 2021 rok w działach podległych komisji Sprawy bieżące