Tag "kolej"

W ZWIĄZKU Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJĄCYMI NA PRZEBUDOWIE PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO W KM 28+842 LINII KOLEJOWEJ 285 POŁOŻONEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ UL. WRONIA W OLBRACHTOWICACH W TERMINIE OD 28.06.2021 DO 03.07.2021R. ZOSTANIE WDROŻONA TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM

  W związku z realizacją zadania pn: ” Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. – Świdnica Przedmieście wraz z linią 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica miasto” powiadamiamy o planowanych robotach budowlanych w zakresie przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego położonego

Burmistrz Mirosław Jarosz spotkał się 11 maja 2021 roku z Dyrektorem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A we Wrocławiu – Tadeuszem Szulcem oraz Z-ca dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami – Kamilą Wieczystą w sprawie uruchomienia linii kolejowej 285. Rozmawiano między innymi

29 kwietnia 2021r. odbyła się krótka konferencja z udziałem Posła Pawła Hreniaka, Dyrektora Śląskiego Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PLK – Jerzym Dulem oraz włodarzem Miasta i Gminy Sobótka – Mirosławem Jaroszem.   W trakcie spotkania na Peronie Stacji Kolejowej w

Koleją do Sobótki

    29 stycznia 2021 roku w Radio Wrocław w audycji „Wieczór zDolnego Śląska” gośćmi byli Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz oraz rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. Tematem rozmów  były inwestycje jakie miasto i gmina planują w związku