Tag "inwestycja"

12 maja 2021 roku została zakończona budowa chodnika w Rogowie Sobóckim.  Zadanie realizowane było przy udziale Starostwa Powiatowego w ramach programu „Bezpieczna Droga”,  W Rogowie wzdłuż ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Szczęśliwej powstał chodnik z kostki

Burmistrz Mirosław Jarosz spotkał się 11 maja 2021 roku z Dyrektorem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A we Wrocławiu – Tadeuszem Szulcem oraz Z-ca dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami – Kamilą Wieczystą w sprawie uruchomienia linii kolejowej 285. Rozmawiano między innymi

Radio Wrocław przygotowało materiał o  linii kolejowej nr 285 która przebiega przez gminę Sobótka    ” Pod koniec tego roku na nieczynną od ponad 20 lat linie kolejową z Wrocławia do Sobótki i Świdnicy wyjadą pierwsze pociągi. Na ponad 60-kilometrowej

28 kwietnia 2021 roku odbyła się Rady Budowy – III etapu przebudowy ulicy Zmorskiego. Na spotkaniu obecni byli  Wykonawcy robót budowlanych firma BERGER  BAU, projektanci jak i przedstawiciele UMiG Sobótka. W trakcie spotkania dokonano oceny postępu prac. Rozmowy dotyczyły zwiększenia

Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy w Sobótce pozyskało środki unijne na realizację projektu „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie skweru przy ul. J. Korczaka w Sobótce”   Dzięki dotacji w kwocie . zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę skateparku na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce oraz na dokończenie budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Świątnikach łącznie w kwocie 700 tysięcy złotych.       Projekt skateparku

Gmina zakończyła remont mieszkania socjalnego, które będzie pełniło funkcję mieszkania  chronionego. Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia

7 kwietnia 2021 r. podglądaliśmy przebieg inwestycji przebudowy ulicy Zmorskiego w Sobótce Zachodniej. Korytowanie nawierzchni ciąg dalszy. Firma Berger która jest odpowiedzialna za prace działa zgodnie z planem.    

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sobótka – UDAŁO SIĘ ! Już oficjalnie ogłoszono wykaz gmin górskich, które otrzymają wsparcie rządowe.  Prawie 4,5 miliona zł na poprawę infrastruktury związanej z ruchem turystycznym w naszej gminie Sobótka ! Po raz pierwszy takie kwoty trafią

12 marca 2021 roku podglądamy końcowy etap inwestycji w Przezdrowicach. W dniu dzisiejszym pracownicy utwardzają przy pomocy ciężkiego sprzętu wał przy strumyku, tak aby się nie osuwał do wody. Wykańczają też krawężniki. Zakończenie prac planowane jest na koniec marca.    

Budowa nowego chodnika w Rogowie Sobóckim przy ulicy Szkolnej skłania się pomału ku końcowi. Duży etap prac tej  inwestycji z nowoczesnym systemem odwodnienia już został wykonany. Z końcem marca będzie można bezpiecznie spacerować w tym miejscu.     

W połowie grudnia pogoda jest łaskawa dla inwestycji w gminie Sobótka. W Przezdrowicach prace przy przebudowie drogi powiatowej nr. 2028D polegające na budowie chodnika, idą zgodnie z planem.